Copiii

copiii01„Copii sporesc în mod esențial comuniunea dintre soți, prin responsabilitatea comună, în care ei se unesc, deci adâncesc esența căsătoriei, care fără copii se sărăcește de substanța spirituală interioară.
Soții devin în acest caz, de cele mai multe ori, o unitate egoistă în doi.”
Părintele Dumitru Stăniloae
„Nunta este mai mult decât aceasta, este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. De aceea, numai când cei doi soți sunt uniți cu sufletul în Dumnezeu, dăinuiește și unirea cea trupească și aduce roade după Dumnezeu: copii curați si trăgători spre El.”
Părintele Arsenie Boca
 
Reflecții:
Copilul este o minune palpabilă, este fructul de aur al iubirii dintre soți, este oglinda vie în care omul își vede frumusețea lui creatoare, este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, pentru a aduce binecuvântare familiei din care face parte. Pe bună dreptate, Părintele Stăniloae vorbește de un egoism al iubirii în doi atunci când cei care se căsătoresc refuză zămislirea de copii. Este de fapt refuzul de a trăi după modelul iubirii dintre Dumnezeu - Tatăl, Iisus – Fiul și Duhul Sfânt – Mângâietorul. Dragostea din sânul familiei imită cu adevărat modelul dragostei din sânul Sfintei Treimi abia când apare copilul; apariția lui fiind mai mult decât binecuvântare, fiind împlinire a vieții de familie și conlucrare cu Dumnezeu. De multe ori uităm că cei mici nu sunt doar copiii familiei, ci sunt și copiii lui Dumnezeu. Copiii aduc soarele acolo unde e nor, ploaia acolo unde e secetă, zâmbet acolo unde apare necaz, bogăție acolo unde sunt lipsuri.
Paul Evdokimov lămurește în cuvinte memorabile ce înseamnă a avea un copil, ce înseamnă maternitatea; „Maternitatea este o formă particulară a chenozei feminine. Mama se dăruiește copilului său, moare parțial pentru el, urmând iubirii lui Dumnezeu care se smerește și pogoară, repetând într-un fel cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul: Acela trebuie să crească iar eu să mă micșorez. Sacrificiul mamei îndură sabia de care vorbește Simeon. În această jertfire, fiecare mamă se apleacă asupra lui Hristos răstignit.”
În mai multe graiuri ale pământului, copil este sinonim cu fiu, fiică și aici putem să facem o legătură între copiii noștri și Copilul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Acesta, Copilul Iisus, Fiul lui Dumnezeu și-a arătat de mic dragostea pentru Dumnezeu și oameni, trăind sub acoperișul Sfintei Familii și indicându-ne în mod clar cum se trăiește după Legea lui Dumnezeu și ascultând de glasul Lui. Dumnezeu a pus bazele unei prime familii, iar Iisus Hristos a ridicat Căsătoria la rangul de Taină, astfel funcția familiei s-a extins, această celulă a societății a căpătat o misiune nobilă. Căsătoria a devenit astfel o sfântă însoțire întru purtarea crucii pe drumul către lumina de pe Tabor.
Odată ce funcțiile familiei au fost extinse de Însuși Dumnezeu, nu mai punem accentul în mod deosebit pe perpetuarea speciei, pe nașterea de prunci (căci acest rol ar fi putut veni de la sine, din constituția omului), ci pe menținerea în cadrul familiei a unei atmosfere de credință, înțelegere și căldură, care să ne apropie de frumusețea relației dintre Adam și Eva, de dinainte de cădere. Ascultând de Dumnezeu, familiile au tot ce le trebuie pentru a asigura și perpetuarea, dar mai ales pentru a menține o atmosferă de căldură și de stabilitate emoțională necesară pentru desăvârșirea tuturor membrilor ei. Armonia aceasta, ruptă din armonia divină, este necesară pentru a da stabilitate nu numai familiei, ci întregii societăți.
Părintele Dumitru Stăniloae vede în copii, fructe ale iubirii dintre soț și soție, continuatori ai iubirii de Dumnezeu și semeni; vorbim de o iubire care nu trebuie să moară niciodată. Copiii întăresc casele și pun substanță spirituală acolo unde ea lipsește, ne spune ilustrul teolog. Este o realitate că cei mici, copiii, ne apropie de Dumnezeu chiar și atunci când nu vrem noi. Fiindcă în ei vezi frumusețea nealterată a chipului lui Dumnezeu, copiii mărturisesc pe Tatăl lor ceresc prin sinceritate, curăție și nerăutate, prin iubire necondiționată. 
Părintele Arsenie Boca atrage atenția în repetate rânduri asupra realității că păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor (Ieșire 20,5-6). Părintele Arsenie a fost preocupat și a scris mult pe tema eredității și transmiterii urmărilor păcatului părinților în copii. Având cunoștințe serioase de medicină, vine și cu demonstrații ce au o reală și cutremurătoare bază științifică, unele care îl fac unic în literatura religioasă din toate timpurile. Vom înțelege, citind cele scrise de Părintele pe tema eredității, de ce actualmente în familii sunt din ce în ce mai mulți copii suferinzi. Părintele indică faptul că cel mic, copilul este „o persoană în care trăiesc mai multe generații și un număr mare de inși”. Citind cu atenție toate acestea, vom ințelege exact de ce Biserica, observând degenerările ce trebuie să le îndure copiii, urmașii căsătoriților rudenii, se împotrivește unor asemenea căsătorii și le oprește.
Cuvinte inegalabile ca frumusețe are Părintelui Arsenie și despre Copilul Iisus: „Copilul Iisus la 12 ani, în Templul din Ierusalium, mărturisea pe Dumnezeu ca Tată al Său. Cunoștințele Sale, în privința Scripturilor, dovedeau că-s aceleași care au insuflat pe profeți să le scrie, deci El dintru ale Sale vorbea cu înțelepții Templului și întru ale Sale venea să le plinească și în zona aceasta inferioară a lumii și a vieții. A respectat însă și baremul neputinței omenești, ieșind la propovăduirea religiei abia la 30 de ani, majoratul admis de Templu în acest scop. E însa demn de reținut faptul clarității de conștiință a filiației Sale divine, la o vârstă când fiii omenești înca n-au lichidat-o cu joaca. El însă nu era născut prin voia oarbă a instinctelor, ca să vină cu perdeaua groasă a păcatului pe ochii minții, ci ochii Lui aveau nealterată străvederea absolută a lumii”.
Extras din "Învățături de folos în viața de familie ale Părinților Dumitru Stăniloae și Arsenie Boca", Ed. Cristimpuri, 2012

Paroh
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu
Tel: 0174-5273502
Email: pr_iosifcristian@yahoo.com
Adresa: Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf
 facebook.com/parohiaortodoxa.dusseldorf
 iosifcristian.blogspot.de

Consiliul parohial
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu – presedinte
Dr. Laurentiu Benga - vicepresedinte

Consilieri
Pr. Siluan Carstea
Diacon Ovidiu Marius Cioara
Adrian Bagu
Dr. Horatiu Coman
Ionut Popescu
Lazar Dan Ivan

Cont Bancar
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengem Heilige Dreifaltigkeit
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE82 3005 0110 1006 2533 61
BIC: DUSSDEDDXXX