rugaciune

Iubiţi credincioşi,
În mijlocul celei mai vechi comunităţi ortodoxe româneşti, aici la Düsseldorf, s-a nutrit zeci de ani la rând dorinţa de a avea o biserică proprie, unde fiecare suflet creştin-ortodox să-L slăvească pe Dumnezeu după tradiţia părintească.
Anii au trecut şi dorinţa de a avea o biserică ortodoxă românească s-a aprins şi mai tare, ne încălzeşte inimile şi ne ascute conştiinţa slujirii pe care o avem astăzi aici şi acum.
Din preţuire pentru suferinţele martirilor neamului nostru şi pentru moştenirea lor, din respect pentru toate eforturile înaintaşilor noştri de a lăsa în urmă mărturii de care să fim mândri şi din dorinţa de a ne bucura noi şi urmaşii noştri de un sfânt locaş ortodox, atenţia şi toate eforturile noastre se îndreaptă spre necesitatea stringentă de a realiza acest ideal.
În acest sens biserica noastră face demersuri de obţinere a unui teren pentru construcţia viitoarei biserici ortodoxe române din Düsseldorf, apelând la sprijinul mai multor instituţii abilitate: Patriarhia Română, Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, Ambasada României în Germania, Liegenschaftsamt Düsseldorf, Evangelische Kirche Düsseldorf, Erzbistum Köln, ş.a.
Fundamentul tuturor eforturilor nu-l reprezintă însă sprijinul extern, ci solidaritatea noastră a credincioşilor, care este totodată şi expresia dorinţei noastre de a-L slăvi pe Dumnezeu într-un locaş de cult propriu în acord cu tradiţia iconografică şi arhitecturală ortodoxă. Nimic nu poate convinge mai mult de faptul că ne dorim cu adevărat o biserică decât bucuria de a face tot ce ne stă în putinţă pentru atingerea acestui ideal.
Totul începe cu paşi mărunţi şi dăruirea dumneavoastră se cuantifică nu după valoarea donaţiei, ci după gingăşia şi smerenia gestului de a ne fi alături.
Punem la inima tuturor celor care înţeleg că Dumnezeu îi cheamă la zidirea un sfânt locaş rugămintea de a ne fi alături în această slujire şi de a contribui financiar la încununarea cu succes a tuturor ostenelilor Bisericii noastre.
În acest sens vă stă la dispoziţie contul deschis special pentru viitoarea biserică ortodoxă românească din Düsseldorf.
 
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ Düsseldorf
Bankinstitut: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE 323 00 501 10 300 681 6502
BIC: DUSSDEDDXXX
 
Nădăjduim că ne veţi susţine nu doar financiar, ci ne veţi însoţi şi cu rugăciunea către Dumnezeu şi Maica Domnului ca să binecuvânteze gândul şi dorinţa noastră şi să le facă realitate spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria tuturor inimilor care îşi găsesc mângâierea în sânul părintesc al Bisericii în care ne-am născut a doua oară.
Tuturor celor care au răspuns deja sau vor răspunde apelului nostru alese mulţumiri, binecuvântarea lui Dumnezeu în toate şi nădejdea că ne vom bucura de ceea ce nu putem realiza decât împreună: o biserică ortodoxă românească aici la Düsseldorf.
 
Cu binecuvântare al dumneavoastră rugător către Domnul,
părintele Iosif-Cristian Rădulescu

Paroh
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu
Tel: 0174-5273502
Email: pr_iosifcristian@yahoo.com
Adresa: Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf
 facebook.com/parohiaortodoxa.dusseldorf
 iosifcristian.blogspot.de

Consiliul Parohial
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu – presedinte
Ierom. Siluan Carstea - vicepresedinte
Dan Lazar Ivan – vicepresedinte
Diacon Ovidiu Marius Cioara - consilier
Adrian Bagu – consilier
Dr. Laurentiu Benga – consilier
Dr. Laurentiu Broscaru – consilier
Gheorghe Rusu – consilier
Sergiu Voicu – consilier
Dr. Horatiu Coman – consilier

Cont Bancar
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengem Heilige Dreifaltigkeit
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE82 3005 0110 1006 2533 61
BIC: DUSSDEDDXXX